fredag den 7. maj 2010

Bekræftes eller udvikles...

Netværk kan begge dele - bekræfte eller udvikle - hvad vil du?

Netværk kan bekræfte dig i at du fx har den rigtige holdning, har de rigtige interesser, arbejder i den rigtige branche mv. Dette sker helt naturligt og er en konsekvens af netværk med mennesker der ligner dig selv på alle områder. Men hvad kan du bruge det til - reelt?

Netværk - på den anden side - kan udvikle dig, vise dig nye veje, nye muligheder og andre perspektiver når du netværker i uhomogene, komplementære netværk - altså med mennesker der ikke ligner dig selv på alle områder.

Hvorfor søger vi så ofte netværk med dem der ligner os selv? Måske fordi vi - som udgangspunkt - føler os bedste tilpas og præsterer bedst når vi føler os trygge og det er vi som regel når vi er sammen med mennesker vi kan genkende - fordi de ligner os selv. Vi behøver ikke bevæge os uden for vores trygheds zone.

Det trygge - eller kendte - bør dog i stedet ligge i den platform vi netværker i - at den er stabil, at vi har tillid til den, at den er seriøs.
Med en tryg platform i ryggen er det meget lettere at indgå netværk på tværs af demografi, geografi, brancher, alder osv. og på den måde opnå udvikling.

Det er dog altid sundt for et netværk, at der er nogle få fællesnævnere fx ønsket om aktivitet, videndeling eller andet - så vi trods alt har et fælles mål og en form for forventnings afstemning.

Hvorfor er det bedre med udviklende netværk kan vi så spørge?
Ja, men luk øjnene og se 10 år tilbage. Den person du var for 10 år siden, er det også den person du er i dag - her tænker jeg på livs værdier og livssyn. Nej vel? Ingen kan gøre sig gældende hvis de ikke udvikler sig - hele tiden. At leve er at lære...

Har du i øvrigt overvejet, at i flere brancher betragtes networking af nogle arbejdsgivere som værende lige så vigtigt som faglige kompetencer? Tror du de mener bekræftende networking eller udviklende networking?

Det er sikkert sundt at spørge sig selv hvilken form for netværk der mon vil gavne os mest? Hvilken form for netværk der mon vil blive mest værdsat af vores arbejdsplads? Hvilken form for netværk der mon vil give os de bedste værktøjer til at takle udfordringer og problemer? Hvilken form for netværk der mon vil ruste os bedst til samarbejde? Hvilken form for netværk der mon vil lære os at imødekomme andre med diplomati, respekt og forståelse og der igennem at åben nye døre?

Så hvad bruger du dine netværk til - at blive bekræftet eller udviklet?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar