mandag den 3. maj 2010

Værdien af socialt netværk...

Har du hørt om social kapital?

I Wikipedia står der fx om social kapital:
"Ved at indgå i sociale relationer baseret på netværk, normer og tillid, får individer adgang til nogle ressourcer, der så at sige udspringer af denne mellemmenneskelighed. Således udgør den sociale kapital en ressource, der rækker udover individernes blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør fx en organisation til andet og mere end en samling individer, der hver især forfølger egne mål. Social kapital handler om netværks og relationers synergieffekt. Indgåelsen i netværk vil ofte have et positivt afkast for individet i form af social kapital, samt at individet, ved at indgå i sociale netværk, får lettere ved at forfølge både individuelle og kollektive mål."

I og for sig en utrolig enkel og meget konkret måde at udtrykke det man får ud af netværk: Værdien af netværk = Social kapital.
At have adgang til de rigtige mennesker, ressourcer og synergi.

I den forbindelse er det også interessant at den amerikanske professor Robert D. Putnam mener at et socialt netværk både kan være afgrænsende og brobyggende. Afgrænsende social kapital er ifølge ham sociale bånd mellem personer, der ligner hinanden, fx ved at have samme alder, interesser, sociale status eller etnisk baggrund, mens han mener at brobyggende social kapital går på tværs af disse ligheder.

Også den franske sociolog Pierre Bourdieu talte om social kapital som den værdi man har i kraft af sit sociale netværk og om at social kapital kan investeres og omdannes til økonomisk kapital.
Så kunne vores forenklede formel ligefrem udbygges til at se sådan ud: Værdien af netværk = Social kapital = Økonomisk kapital.

Hvornår sker det så for dig spørger du nok?
Ja - det sker når du begynder at tage dit netværk lige så alvorligt, som alt andet vigtigt i dit liv!
Dit netværk er en forsikring, en investering i din egen fremtid. Hvis du venter til lokummet brænder med at tage det alvorligt vil det være for sent. Det er nu da du er på toppen, har ressourcer, kompetencer og energi, at du skal på banen - sådan bygges netværk, sådan bygges social kapital.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar